Op deze pagina vindt u een antwoord op de meeste gestelde vragen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@consultkaart.nl

Voor wie is deze site bedoeld?

Consultkaart.nl is bedoeld voor patiënten en artsen als ondersteuning om samen te beslissen wat voor de patiënt de meest passende behandeloptie is.

De Consultkaarten kunnen worden gebruikt:

 • om het gesprek tussen patiënt en arts te vergemakkelijken
 • om aan te geven wat belangrijke verschillen zijn tussen verschillende behandelopties
 • om te samen met de arts te bespreken wat voor de patiënt de meest passende behandeloptie is.
Hoe zoekt u informatie op?

U kunt de informatie op twee manieren zoeken:

 • op alfabetische volgorde
 • met een zoekwoord (bijvoorbeeld een aandoening of medicijnnaam); het zoekvenster vindt u rechts op de pagina's.
Hoe betrouwbaar is de informatie op deze site?
 • Het initiatief om Consultkaarten te ontwikkelen komt van neutrale initiatiefnemers, wij houden ons aan de ‘code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’.
 • De informatie in de Consultkaarten is gebaseerd op de meest recente richtlijnen, eventueel aangevuld met andere wetenschappelijk onderbouwde informatie. De bronnen die gebruikt zijn, vindt u terug op de pagina van de consultkaart. Hier ziet u ook welke partijen hebben meegewerkt en uit welke personen de projectgroep bestond.
 • Als er een nieuwe versie van de richtlijn is gemaakt, dan wordt ook de inhoud van de Consultkaart door de wetenschappelijke vereniging(en) en de patiëntenorganisatie(s) aangepast. Zo blijven de Consultkaarten actueel.
Wie is verantwoordelijk voor deze site?

De website consultkaart.nl is in beheer van Patiëntenfederatie Nederland en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Hoe worden Consultkaarten ontwikkeld?
 • Een Consultkaart wordt ontwikkeld als er bij patiënten en/of artsen behoefte ontstaat aan een hulpmiddel voor het kiezen van de beste behandeling in een bepaalde situatie.
 • Er wordt dan een werkgroep samengesteld uit patiëntvertegenwoordigers en medisch specialisten.
 • Aan patiënten wordt gevraagd wat zij belangrijke vragen vinden. De vier of vijf belangrijkste vragen komen op de Consultkaart.
 • Per behandeloptie worden de vragen beantwoord door medisch specialisten.
 • Gezamenlijk bepalen de patiëntvertegenwoordigers met de specialisten of de informatie volledig en begrijpelijk is.
 • De tekst wordt gecontroleerd op begrijpelijkheid en leesbaarheid (taalniveau B1).
 • Een vormgever maakt de Consultkaart op.
 • De Consultkaart wordt geplaatst op de website consultkaart.nl en is door patiënten en artsen te gebruiken.
 • Zie voor een uitgebreide beschrijving de procedure ‘hoe maak ik een Consultkaart’
Kan ik, als patiënt, de Consultkaart meenemen naar mijn arts?

Jazeker, het is juist de bedoeling dat u de Consultkaart met uw arts bespreekt. Misschien kent uw arts de Consultkaart nog niet, maar dat is niet erg. Door de kaart mee te nemen laat u zien dat u goed voorbereid bent op het gesprek. Ook laat u zien dat u samen met uw arts wilt beslissen over welke zorg het beste bij u past.

Uw arts kan u vertellen of er in uw situatie bijzonderheden zijn waar u rekening mee moet houden bij het maken van een keuze. Ook kan uw arts antwoord geven op uw aanvullende vragen. Deze kunt u van tevoren vast opschrijven op de door u uitgeprinte kaart.

Kan ik Consultkaarten bestellen?

Nee, u kunt de Consultkaarten zelf uitprinten. Bij de Consultkaart in beeld vindt u ook een drukversie.

Mag ik de Consultkaarten op mijn website plaatsen?

Wij vinden het fijn als u naar de Consultkaarten wilt verwijzen. Hierdoor worden de Consultkaarten beter bekend en kunnen meer mensen er baat hebben.

Plaats bij voorkeur een verwijzing naar de website www.consultkaart.nl of een directe link naar de Consultkaart op de website. Op deze manier komen bezoekers altijd bij de meest recente versie van de Consultkaart terecht.

Mag ik een Consultkaart digitaal bewerken?

Nee. De informatie in de kaarten is gebaseerd op actuele richtlijnen, vrij van belangen en goedgekeurd door betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen. Hierdoor weten patiënten zeker dat zij betrouwbare en algemeen geldende informatie krijgen over alle opties die in Nederland gebruikelijk zijn. Hier kunnen wij alleen zeker van zijn door geen enkele digitale aanpassing aan de kaart toe te staan. Dit geldt ook voor het doen van toevoegingen aan de kaart.

Ook hopen wij hiermee te voorkomen dat er versies van Consultkaarten worden gebruikt die niet onderhouden worden. Door Consultkaarten via www.consultkaart.nl te openen en uit te printen, weet u zeker dat u altijd de meest recente versie van de Consultkaart gebruikt.

Zelf een Consultkaart maken?

Ook andere partijen ontwikkelen een Consultkaart en laten deze plaatsen op de website. Hiervoor gelden een procedure en criteria.

Bijvoorbeeld:

 • Formele samenwerking tussen patiëntenvereniging en wetenschappelijke vereniging
 • Wetenschappelijke onderbouwing: gebaseerd op meest recente richtlijn.
 • Begrijpelijk en leesbaar geschreven (taalniveau B1)
 • De Consultkaart moet actueel blijven. De eigenaren zijn hier verantwoordelijk voor.
 • Aanleveren van belangenverklaring.
 • Opmaak van de Consultkaart door vaste vormgever, via het Kennisinstituut.
 • Kosten voor de opmaak en het opnemen van de kaart op consultkaart.nl bedragen €160 (prijswijzigingen voorbehouden).

Meer informatie vindt u hier >>