Consultkaart© is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Consultkaarten worden gemaakt door de betrokken wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten en de patiëntenorganisatie. Daarbij worden zij methodologisch ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten of een vergelijkbare dienstverlener.

Heeft u een vraag?
Mail deze naar info@consultkaart.nl