Heeft u letsel aan uw voorste kruisband? Deze Consultkaart kan helpen als u en uw arts de keuze bespreken tussen revalideren of een operatie met revalidatie.

Consultkaart Voorste kruisbandletsel (pdf)

Publicatiejaar: 2018
Eigenaren: NOV en Patiëntenfederatie Nederland
Projectgroepleden: dr. Roy Hoogeslag, dr. Alli Gokeler, dr. Reinoud Brouwer, Josine van der Kraan MSc, dr. Hannah Hoffenkamp, Sanne Snoeijs MSc, Kristie Venhorst MSc, dr. Mariët van Buuren
Gefinancierd door: ZonMw