Consultkaarten staan op alfabetische volgorde (titel) van de aandoening. Onder de titel staat een korte inleiding en een link naar meer informatie

Apneu (obstructief slaapapneu)

Consultkaart Obstructief slaapapneu (OSA) (pdf, 93kB)
Heeft u de diagnose obstructief slaapapneu (OSA) gekregen? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de verschillende behandelopties te bespreken.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Artrose

Consultkaart Artrose aan de knie  (pdf, 147kB)
Heeft u last van artrose in uw knie? Deze Consultkaart kan u en uw orthopeed helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
Publicatiejaar:2016
meer informatie >>

Consultkaart Artrose aan de heup (pdf, 146kB)
Heeft u last van artrose in uw heup? Deze Consultkaart kan u en uw orthopeed helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
Publicatiejaar: 2016
meer informatie >>

Borstkanker

Consultkaart Niet uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker: wel of niet volgen van aanvullende hormoontherapie (pdf, 109kB)
Hieronder ziet u de vijf meest gestelde vragen van patiënten over de aanvullende hormoontherapie. Artsen hebben deze vragen beantwoord. Deze kaart kan u, uw naasten en uw behandelend arts helpen bij het gesprek over de keuze of u wel of geen aanvullende hormoontherapie volgt.
Publicatiejaar: 2019
meer informatie >>

Carpaal Tunnel Syndroom

Consultkaart Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) (pdf, 126kB)
Is bij u de diagnose Carpaal Tunnel Syndroom gesteld? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Diabetes type 1

Consultkaart Diabetes type 1 volwassenen (pdf, 94kB)
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u diabetes type 1? Gebruikt u momenteel als behandeling voor de diabetes een insulinepen en overweegt u een insulinepomp? Deze Consultkaart kan helpen als u en uw behandelteam de keuze tussen een insulinepen en een insulinepomp bespreken.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Eczeem

Consultkaart Constitutioneel (atopisch) eczeem: mogelijkheden voor behandelingen bij volwassenen (pdf, 83kB)
Is bij u de diagnose constitutioneel eczeem gesteld? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen als jullie overleggen over de mogelijkheden voor behandeling.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Consultkaart Constitutioneel (atopisch) eczeem: mogelijkheden voor systemische medicijnen bij volwassenen (pdf, 81kB)
Is bij u de diagnose constitutioneel eczeem gesteld? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen als jullie overleggen over de mogelijkheden voor behandeling.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Eierstokcystes

Consultkaart Eierstokcystes (vergroot ovarium) (pdf, 68kB)
Heeft u eierstokcystes en bent u nog niet in de overgang? Deze consultkaart kan u en uw arts helpen om mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Eierstokkanker (nazorg)

Consultkaart Medische nazorg bij gevorderde eierstokkanker (pdf, 68kB)
U heeft eierstokkanker gehad. U bent hiervoor geopereerd en u heeft chemotherapie gehad. Ook heeft u een jaar medische nazorg (nacontroles) gehad. Het is belangrijk dat u verdere medische nazorg kiest die bij u past. Deze Consultkaart kan u en uw zorgverlener helpen om de keuzes te bespreken.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Epilepsie

Consultkaart Epilepsie: nieuw gediagnosticeerde epilepsie bij volwassenen (pdf, 149kB)
Heeft u gehoord dat u epilepsie heeft en bent u 18 jaar of ouder? Deze Consultkaart kan u en uw neuroloog helpen om te bespreken of u wilt starten met het gebruiken van medicijnen.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Consultkaart Epilepsie: partiële aanvallen bij volwassenen (pdf, 154kB)
Heeft u last van epilepsie met partiële aanvallen en bent u 18 jaar of ouder? Deze Consultkaart kan u en uw neuroloog helpen om uw mogelijkheden voor het gebruiken van medicijnen te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Consultkaart Epilepsie: moeilijk behandelbare epilepsie bij volwassenen (pdf, 152kB)
Heeft u last van epilepsie en bent u 18 jaar of ouder? En heeft u twee of drie soorten medicijnen geprobeerd en nog steeds aanvallen? Deze Consultkaart kan u en uw neuroloog helpen om uw mogelijkheden voor een andere behandeling dan medicijnen te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Hernia (lage rughernia)

Consultkaart Lage rughernia (pdf, 100kB)
Heeft een neuroloog bij u de diagnose lage rughernia gesteld en heeft u hierdoor al zes weken of langer last van beenpijn? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen als jullie overleggen over uw mogelijkheden voor behandeling.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Hoge bloeddruk

Consultkaart Hoge bloeddruk die moeilijk te behandelen is (pdf, 521kB)
Gebruikt u drie verschillende soorten medicijnen en heeft u nog steeds een te hoge bloeddruk? En is er geen andere oorzaak voor uw hoge bloeddruk gevonden? Deze Consultkaart kan helpen als u met uw arts overlegt over de extra mogelijkheden met medicijnen voor behandeling van uw te hoge bloeddruk.
Publicatiejaar: 2018
Meer informatie >>

Hoge cholesterol (familiaire hypercholesterolemie)

Consultkaart Familiaire hypercholesterolemie (pdf, 962kB)
Heeft u een te hoog cholesterolgehalte in uw bloed? Dat kan door een erfelijke aandoening komen, die familiaire hypercholesterolemie (FH) heet. In uw DNA kan onderzocht worden of dat bij u inderdaad zo is. Als u FH heeft, kunnen uw familieleden dit onderzoek ook laten doen. Deze Consultkaart helpt u met uw arts te bespreken of u het DNA-onderzoek wilt doen.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Keelamandelen (kinderen)

Consultkaart Regelmatig ontstoken keelamandelen bij kinderen (pdf)
Heeft uw kind regelmatig last van ontstekingen van de keelamandelen en is uw kind jonger dan 16 jaar? Deze Consultkaart kan u, uw kind en uw KNO-arts helpen om de keuze tussen keelamandelen verwijderen en afwachten te bespreken. Deze Consultkaart is niet bedoeld voor andere klachten, zoals snurken met ademstops (obstructieve slaapapneus).
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Kruisbandletsel

Consultkaart Voorste kruisbandletsel (pdf)
Heeft u letsel aan uw voorste kruisband? Deze Consultkaart kan helpen als u en uw arts de keuze bespreken tussen revalideren of een operatie met revalidatie.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Menstruatie (veel bloedverlies)

Consultkaart Veel bloedverlies tijdens ongesteld zijn  (pdf, 92kB) 
Verliest u veel bloed als u ongesteld bent? Deze Consultkaart kan u en uw gynaecoloog helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken. U kunt er ook voor kiezen om uw klachten niet te behandelen.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Middenoor en vocht (bij kinderen)

Consultkaart Vocht in het middenoor bij kinderen (pdf)
Heeft uw kind last van vocht in het middenoor? Deze Consultkaart kan u, uw kind en uw KNO-arts helpen om de keuze tussen een buisje in het trommelvlies en geen behandeling (wel controle) te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Nierschade

Consultkaart Blijvende schade aan uw nieren: mogelijkheden voor een nierfunctievervangende behandeling (pdf, 118kB)
Heeft u schade aan uw nieren en wordt deze schade steeds erger? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de mogelijkheden voor een behandeling die de functie van uw nieren vervangt te bespreken. Twijfelt u of u een nierfunctievervangende behandeling wilt? Hiervoor kunt u gebruik maken van de Consultkaart “een nierfunctievervangende behandeling of conservatieve behandeling”.
Publicatiejaar: 2016
meer informatie >>

Consultkaart Blijvende schade aan uw nieren: nierfunctievervangende behandeling of conservatieve behandeling? (pdf, 121kB)
Heeft u schade aan uw nieren en wordt deze schade steeds erger? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de keuze tussen een nierfunctievervangende behandeling en conservatieve behandeling te bespreken. Wilt u de verschillende vormen van nierfunctievervangende behandeling met uw arts bespreken? Hiervoor kunt u gebruik maken van de Consultkaart “mogelijkheden voor een nierfunctievervangende behandeling”.
Publicatiejaar: 2016
meer informatie >>

Oogontsteking (uveïtus)

Consultkaart Niet-infectieuze Uveïtis (pdf, 73kB)
Heeft u last van niet-infectieuze uveitis? En werken oogdruppels niet voldoende of zijn oogdruppels niet geschikt voor u? Deze Consultkaart kan helpen als u en uw arts de keuze tussen prednison slikken of een injectie bij of implantaat in het oog bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Parkinson

Consultkaart Beginnende ziekte van Parkinson (pdf, 88kB)
Heeft u de ziekte van Parkinson? En gaat u voor het eerst met uw arts overleggen over medicijnen die u kunt gebruiken? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Psoriasis

Consultkaart Matige tot ernstige Psoriasis: een biological of apremilast? (pdf, 68kB)
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u psoriasis? Overweegt u een behandeling met een biological of apremilast? Dan kan deze Consultkaart helpen als u en uw arts de keuze bespreken
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Slokdarmkanker

Consultkaart Slokdarmkanker: palliatieve behandelopties (pdf, 95kB)
Heeft u slokdarmkanker en heeft u van uw arts te horen gekregen dat u niet meer te genezen bent? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de mogelijkheden te bespreken voor het vervolgtraject.
Publicatiejaar: 2018
meer informatie >>

Staar

Consultkaart Staar bij volwassenen (pdf, 80kB)
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u staar (vertroebeling van uw ooglens)? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de keuze tussen afwachten of een operatie te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Stuitbevalling

Consultkaart Stuitbevalling (pdf, 96kB)
Uw kind ligt in een stuit: vaginale stuitbevalling of geplande keizersnede?
Bent u langer dan 36 weken zwanger en ligt uw kind in een stuitligging?
Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de keuze tussen een stuitbevalling en een keizersnede te bespreken.
Publicatiejaar: 2017
meer informatie >>

Trombose of longembolie

Consultkaart Trombose of longembolie (pdf, 109kB)
U heeft drie tot zes maanden geleden een trombose (trombosebeen, trombosearm of andere veneuze trombose) of longembolie gehad. Daarom gebruikt u medicijnen die ervoor zorgen dat uw bloed minder goed stolt. Nu gaat u met uw arts bespreken of u moet doorgaan met deze medicijnen of niet. Is de kans groot dat u opnieuw een trombose of longembolie krijgt? Dan moet u de medicijnen waarschijnlijk blijven gebruiken. U kunt ook wisselen van medicijn. Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
Publicatiejaar: 2016
meer informatie >>