Bij het gebruik van de Consultkaart volgt u drie stappen:

Introductie

Voordat de Consultkaart echt gebruikt wordt, moeten de gebruikers begrijpen wat de Consultkaart laat zien en hoe deze gebruikt kan worden. Voor u als patiënt betekent dit dat u begrijpt:

 • dat er verschillende opties zijn voor behandeling of zorg
 • dat bij de keuze voor een van deze opties de wensen en voorkeuren van u als patiënt belangrijk zijn
 • dat het met de arts bespreken van de Consultkaart kan helpen om samen te beslissen welk van deze opties het beste past
 • dat de mogelijke opties in kolommen staan, en belangrijke vragen voor het maken van een keuze in rijen staan
 • dat de Consultkaart het beste rij voor rij gelezen kan worden
 • dat u met een pen belangrijke vragen kunt omcirkelen en aanvullende vragen op de kaart kunt schrijven.

Voorbereiding

Als patiënt heeft u een paar minuten nodig om de Consultkaart te lezen. Misschien hebt u  zelf besloten de Consultkaart te willen gebruiken tijdens het gesprek met uw arts. In dat geval is er meestal voldoende tijd om de Consultkaart te lezen en u voor te bereiden op het consult.

Een andere mogelijkheid is dat de arts aan u als patiënt voorstelt om de Consultkaart te gebruiken. Het is belangrijk dat u ook in dat geval even de tijd hebt om de Consultkaart te lezen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • U krijgt de Consultkaart voorafgaand aan het gesprek thuis gestuurd.
 • De assistente aan de aanmeldbalie overhandigt u de Consultkaart.
 • De Consultkaart is duidelijk zichtbaar te vinden in de wachtkamer.
 • U krijgt de Consultkaart van een andere zorgverlener, zoals een verpleegkundige of consulente.
 • U krijgt de Consultkaart van de arts zelf. De arts kan ervoor kiezen om samen de kaart hardop te lezen of tijdens het lezen alvast wat gegevens in te voeren in de computer. De arts kan u ook voorstellen om in de wachtkamer de Consultkaart te gaan lezen terwijl de arts ondertussen een andere patiënt ontvangt.

Bespreking

Arts en patiënt bespreken altijd samen de Consultkaart. Want in de specifieke situatie van een patiënt kunnen er bijzonderheden zijn waardoor de ene optie minder geschikt is, of waardoor antwoorden in de kaart kunnen afwijken. Als dit zo is, kan de arts dit gelijk toelichten en uitleggen.

De Consultkaart is gemaakt voor gebruik in de spreekkamer. Daarom past de kaart op 1 A4. Er staat alleen die informatie op die andere patiënten het meest belangrijk vinden voor het maken van een keuze. De informatie in de Consultkaart is dus niet volledig. Stel als patiënt daarom vragen over die aspecten die u belangrijk vindt.

In het filmpje aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van hoe patiënt en arts de Consultkaart bespreken.